İnsan Kaynakları

  İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Çalışan ve üreten bir yapının temelinin insan olduğu ve insan olgusunun yadsınamaz bir değerde olduğunun bilinci ile hareket eden firmamızın insan kaynakları politikası; mesleki yeterliliğe erişmiş, gelişim odaklı, doğru kaynakları doğru alanlarda kullanabilen, bu kaynakları doğru bir şekilde yönetebilen çalışan profilleri oluşturmak ve bu profillerin doğru alanlarda doğru bir şekilde gelişimini sağlamak üzere kurulmuştur. 
Gelişen ve geliştiren, verimliliği yüksek, mutlu ve YARATICI-DÜRÜST-ŞEFFAF olabilen çalışan profilinin oluşturulması için gerekli ve yeterli koşullar oluşturularak çalışılmak istenen bir firma olma gayreti içerisinde olan Salihoğlu Yapı, insan kaynakları politikası ile fark yaratma amacı içerisinde hareket etmektedir.


  İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Personel haklarının korunması.
Çalışanların performanslarına göre çalışma alanlarının belirlenmesi ve uygun koşulların sağlanması.
Çalışanların kişisel gelişimlerine önem verilmesi ve bu doğrultuda çeşitli gelişim olanaklarının sunulması.
Çalışanların güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarının sağlanması.
Her bir çalışanın doğru alanda doğru pozisyonlarda istihdam edilmesini sağlamak.
Çalışanların hem bireysel, hem de grup şeklinde çalışması için en uygun ortamı yaratmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün önemini temel alarak çalışanlar için güvenli ve mutlu çalışma ortamları oluşturmak.
Çalışan ile işçi-işveren mantığından daha çok AİLE mantığı ile hareket etmek.
YARATICI-DÜRÜST-ŞEFFAF çalışan profilinin oluşmasına zemin hazırlamak.